Poland
Major Wacław Kopisto Avenue 1,
35-315 Rzeszow
Польща
Проспект майора Вацлава Копісто 1,
35-315 Жешув
Poland
Aleja Majora Wacława Kopisto 1,
35-315 Rzeszów
Ukraine
Shevchenko Avenue, 4D,
65000, Odessa
Україна
Проспект Шевченка, 4Д,
65000, Одеса
Ukraina
Prospekt Szewczenki, 4D,
65000, Odessa
Back

Warunki usługi

Warunki korzystania z witryny internetowej

1. Określenia

Uzyskując dostęp do tej strony internetowej, dostępnej pod adresem https://creativewl.com/, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków korzystania ze strony internetowej i zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za porozumienie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa lokalnego. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz uzyskać dostępu do tej strony. Materiały zawarte w niniejszej Witrynie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Wykorzystanie licencji

Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów znajdujących się na stronie Creative Web Lab wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, i w ramach tej licencji nie wolno:

  • modyfikować lub kopiować materiałów;
  • wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania;
  • próbować odtwarzać oprogramowanie zawarte na stronie Creative Web Lab;
  • usuwać z materiałów jakichkolwiek oznaczeń dotyczących praw autorskich lub innych praw własności;
  • przekazywanie materiałów innym osobom lub „mirrorowanie” materiałów na jakimkolwiek innym serwe-rze.

Pozwoli to firmie Creative Web Lab na wypowiedzenie umowy w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń. Po rozwiązaniu umowy, Twoje prawo do przeglądania zostanie również zakończone i powinieneś zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w Twoim posiadaniu, niezależnie od tego, czy są to materiały w formie drukowanej czy elektronicznej. Niniejszy Regulamin został stworzony przy pomocy Generatora Warunków Korzystania z Serwisu.

3. Zrzeczenie się odpowiedzialności

Wszystkie materiały na stronie Creative Web Lab są dostarczane „w takim stanie jak widać”. Creative Web Lab nie daje żadnych gwarancji, czy to wyrażonych czy domniemanych, tym samym neguje wszystkie inne gwarancje. Ponadto, Creative Web Lab nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek stron powiązanych z tą stroną.

4. Ograniczenia

Creative Web Lab lub jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które powstaną w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie Creative Web Lab, nawet jeśli Creative Web Lab lub upoważniony przedstawiciel tej strony został powiadomiony, ustnie lub pisemnie, o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

5. Korekty i Errata

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Creative Web Lab mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Creative Web Lab nie obiecuje, że jakiekolwiek materiały znajdujące się na tej stronie są dokładne, kompletne lub aktualne. Creative Web Lab może zmienić materiały zawarte na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Creative Web Lab nie podejmuje żadnych zobowiązań do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Creative Web Lab nie dokonał przeglądu wszystkich stron, do których prowadzą linki na jego stronie internetowej i nie jest odpowiedzialny za zawartość żadnej z tych stron. Obecność jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia dla tej strony przez Creative Web Lab. Użytkownik korzysta z każdej połączonej strony na własne ryzyko.

7. Modyfikacje warunków korzystania z witryny

Creative Web Lab może zmienić niniejsze Warunki korzystania z witryny w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji Warunków Użytkowania.

8. Twoja prywatność

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

9. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia związane ze stroną internetową Creative Web Lab są regulowane przez prawo pl bez względu na jego konflikt z przepisami prawa.

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy